Internet consultatie strafbaarstelling kinderkoop

Er is een concept voorstel draagmoederschap waarbij gesteld wordt dat een draagmoeder geen vergoeding mag krijgen, alleen de gemaakte onkosten rondom de zwangerschap, dit omdat het geven van een vergoeding kinderkoop zou zijn.
Als dit een wet wordt, dan is het ook strafbaar om draagmoederschap in de USA te doen. Dat zou erg slecht nieuws zijn voor vele wensouders.
Onderstaande reactie op het concept wetsvoorstel ‘strafbaarstelling evidente vormen van kinderkoop’ is opgesteld namens COC Nederland en stichting Meer dan Gewenst (de Nederlandse stichting voor roze ouderschap).

Zie ingesloten onze reactie of via deze link.

Internet consultatie strafbaarstelling kinderkoop
Schuiven naar boven