Draagmoederschap en meerouderschap in coalitieakkoord

Draagmoederschap en meerouderschap in coalitieakkoord

Meer dan Gewenst: intentie coalitieakkoord stemt optimistisch, kinderen wachten op daden

Amsterdam, 15 december 2021 – De coalitie noemt het Regenboogstembusakkoord van COC Nederland de basis voor haar emancipatiebeleid en zegt toe voorstellen voor een goede regeling voor draagmoederschap te blijven behandelen. Meer dan Gewenst, de Nederlandse stichting voor regenbooggezinnen, reageert dan ook positief op het akkoord tussen VVD, D66, CDA en ChristenUnie en vertrouwt erop dat de nieuwe regering de intentie ook tot uitvoering brengt in deze kabinetsperiode. Gezien de urgentie die niet-traditionele gezinnen dagelijks voelen is het volgens de stichting wel van belang dat het niet blijft bij een belofte in een coalitieakkoord. Om moderne ouderschapsregels te realiseren, zijn daden vereist.

Vijf jaar geleden, na tweeënhalf jaar gedegen onderzoek, bracht de Staatscommissie Herijking ouderschap haar goed-onderbouwde adviezen uit, waarbij het belang van het kind het uitgangspunt vormde. Vanuit die basis geredeneerd adviseerde de Staatscommissie om de wettelijke bescherming van die kinderen die opgroeien in meeroudergezinnen en gezinnen ontstaan dankzij de hulp van een draagmoeder, gelijk te trekken aan de bescherming die kinderen in traditionele gezinnen hebben. Concreet stelde de Staatscommissie daarom voor dat de feitelijke ouders van kinderen vanaf de geboorte ook de juridische ouders van deze kinderen zouden zijn en dat zij het gezag zouden hebben.

Kinderen in meeroudergezinnen hebben meer dan twee ouders. Op dit moment kan een kind voor de wet echter maar twee ouders hebben. Dit is onbegrijpelijk voor deze kinderen, want de derde of vierde ouder plakt net zo goed de pleisters en speelt een gelijkwaardige rol in de opvoeding. De wet is onverbiddelijk: derde en vierde ouders zijn officieel geen familie van het kind. Hetzelfde geldt voor die opa’s en oma’s.

Sara Coster is bestuurslid van stichting Meer dan Gewenst en zelf ook ouder in een meeroudergezin: “Onze kinderen hebben drie ouders die al hun hele leven evenveel voor hen zorgen. Hoe kan ik het aan mijn jongens uitleggen dat er een Staatscommissie heeft geadviseerd om alle ouders in meeroudergezinnen als gelijkwaardig te erkennen bij wet, maar dat dit advies vijf jaar later nog steeds niet is geïmplementeerd? Mijn kinderen kunnen er niet bij dat hun ene vader door de wet nog altijd niet erkend wordt, ook al heeft hij hun luiers verschoond en beheert hij nu de code van hun schermtijd.”

Voor kinderen die zijn geboren dankzij een draagmoeder is er nu wettelijk nog niets geregeld. Zo worden de feitelijke ouders bijvoorbeeld te laat de juridische en gezaghebbende ouders, waardoor er grote problemen kunnen ontstaan.

Remco Yizhak Cooremans, voorzitter van stichting Meer dan Gewenst: “Het is positief dat de coalitie dit nu op gaat pakken, maar belangrijk zijn de details van de uitvoering. In deze gezinnen wordt de urgentie gevoeld. Wij houden dus de vinger aan de pols. Het feit dat het COC Regenboogstembusakkoord en de Staatscommissie de uitgangspunten vormen van het beleid de komende jaren is in ieder geval hoopgevend. “

Sara Coster vult aan: “We zien dat er voor al deze gezinsvormen veel draagvlak is voor modernisering, zowel in de maatschappij als geheel, als in de Kamer. En de realiteit is dat er ook vooruitgang wordt geboekt in zowel Europees verband vanuit de Europese Commissie en het EU-hof in Luxemburg, als ook in de Nederlandse rechtspraak.  Ook garanderen steeds meer toonaangevende Nederlandse bedrijven recht op verlof voor ouders in draagmoedergezinnen en meeroudergezinnen. Al die partijen lopen vooruit op wettelijke kaders.”

Meer dan Gewenst streeft samen met o.a. COC Nederland al jaren naar goede wetgeving voor regenbooggezinnen. Yizhak Cooremans: “We zullen de beloofde implementatie daarom nauwgezet volgen en blijven de knelpunten delen die onze achterban ervaart – in de hoop dat ieder kind in Nederland straks in gelijke mate kan vertrouwen op rechtszekerheid.”

Draagmoederschap en meerouderschap in coalitieakkoord
Schuiven naar boven